คอนเสิร์ตการกุศล "น้ำใจพยาบาลรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์"

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเกียรติจากคุณสุทธิภัทร สุทธิวาณิช The Voice Thailand มาร้องเพลงเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้รับบริการและขอเชิญชวน
ชมคอนเสิร์ตการกุศล "น้ำใจพยาบาลรามาธิบดีสู่จักรีนฤบดินทร์ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์"   ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเข้าสมทบทุนร่วมจัดสร้างสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี