ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 

"กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน" เลือกไม...

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานวันต้อหินโลก ร.พ. รามาธิบดี 2557 ในวันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00...

 

ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

 

กลุ่มนักดนตรีจิตอาสาชมรมคนรักษ์เพลง นอกจากจะมีจิตเป็นกุศลมอบเสียงดนตรี ณ ลานดนตรีศูนย์การแพทย์สมเด็จพ...

 

เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับ เพื่อนร่วมงาน แผนกหรือฝ่ายต่างๆ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการบริการเพื่อสร...

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา

 

ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีการแจกวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวน 100 ชุด ให้ผู้ที่มาร่วมงา...

 

ภายใต้แนวคิด “พิทักษ์อนาคตไทยพ้นภัยเบาหวาน” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “ร...

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ในงานมีการให้ความรู้จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสุขภาพปอด การแนะน...

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา