ภาพบรรยากาศงาน วิกฤตถุงลมโป่งพองกับทางเลือกที่ดีกว่า

     ก็ผ่านไปแล้วนะครับ สำหรับงาน "วิกฤตถุงลมโป่งพองกับทางเลือกที่ดีกว่า" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างมาก ถึงถึงสื่อมวลชนอีกหลายสำนัก โดยกิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจสุขภาพปอด การแนะนำเลิกบุหรี่ และไฮไลค์ของงานคือการออกกำลังกายฟื้นฟู้สมรรถภาพปอด ไทชิ ชี่กง อีกทั้งกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ อีกมากมาย