โครงการ แบ่งรัก ปันยิ้ม

       ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้จัดโครงการแบ่งรัก ปันยิ้ม เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับ เพื่อนร่วมงาน แผนกหรือฝ่ายต่างๆ อีกทั้งยังปลูกฝังในเรื่องการบริการเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้มาใช้บริการ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก