ขอเชิญร่วมงาน "กระทงน้ำใจ สายน้ำฉ่ำเย็น"

 ขอเชิญร่วมงาน 
"กระทงน้ำใจ สายน้ำฉ่ำเย็น"
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์