ขอเชิิิญร่วมงานวันเบาหวานโลก ประจำปี 2557

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานวันเบาหวานโลก ประจำปี 2557

"กินพอเพียง ไม่เสี่ยงเบาหวาน" เลือกไม่ยาก เลือกให้เป็น เริ่มด้วยมื้อเช้า

ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม >>