ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555

        ชมภาพกิจกรรมงานวันลอยกระทง 55 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมานั้น ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีการแจกวัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวน 100 ชุด ให้ผู้ที่มาร่วมงานทำกระทงด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนำกลับบ้านได้ และยังให้ร่วมเขียนความในใส่กระทง แล้วทางทีมงานประชาสัมพันธ์และธุรกิจจะนำไปลอยให้ในแม่น้ำจริง นอกจากนั้นยังจัดซุ้มงานวันลอยกระทงเพื่อร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกด้วย