ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR : Cardiopulmonary resuscitation

         อีกก้าวหนึ่งของศูนย์ไตเทียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งได้มีการซ้อมช่วยเหลือผู้ป่วย โดยจำลองเหตุการณ์จริง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา