ประมวลภาพกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์