ยินดีต้อนรับ คณะผู้ดูงานจากโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

 ยินดีต้อนรับ คณะผู้ดูงานจากโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2555