ประมวลภาพการทำบุญพระกรรมฐาน ครบรอบ 1 ปี การเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ นำโดย ศาสตราจารย์อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ทำบุญพระกรรมฐานจำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี ของการเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์