บรรยากาศกิจกรรม "มีคู่ต้องดูเลือด โรคธาลัสซีเมีย"

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมเนื่องในวันธาลัสซีเมียโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้ทรงจัดตั้งมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
      ภายในงานนอกจากจะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียโดย พญ. อัจฉรา ธัญธีรธรรม มีทีมแพทย์มาร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ มีการจำหน่ายสินค้าฝีมือผู้ป่วยจากมูลนิธิธาลัสซีเมีย มีกิจกรรมร่วมสนุกจากเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬารามาธิบดีให้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานแล้ว รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม และมูลนิธิรามาธิบดียังได้รับมอบขนมเพรสเซลจากผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล เรสตรอรองส์ กรุ๊ป (Auntie Anne’s) เพื่อแจกให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วย ผู้ร่วมงานจึงได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสาน ของที่ระลึก และได้อิ่มท้อง พร้อมอิ่มบุญจากรายได้ที่มอบให้มูลนิธิธาลัสซีเมียโดยไม่หักค่าใช้จ่าย