ขอเชิญร่วมเขียนความดีเพื่อฉลอง พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรมเพื่อเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปร่วมเขียนความดั เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ โถงชั้นหนึ่ง ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2555 นี้