กิจกรรม "หยุดการเกิดแผลกดทับ" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์ส...

 

งานเบาหวานและผู้หญิง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 

มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 

ประกาศปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 13, 23 และ 26 ตุลาคม 2560...

 

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 13, 21, 22, 26 ตุลาคม 2560

 

ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ประกาศงดให้บริการหน่วยคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 260

 

ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โรคมะเร็งเต้านม" ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2560

 

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันหลอดเลือดอุดตันโลก" ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

 

เชิญชวนร่วมกิจกรรม มหกรรมคุณภาพครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560

 

ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันที่ 13, 14, 21, 23, 26, และ 29 ตุลาคม 260

 

แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2560