ประกาศงดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่  26-27 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศงดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการและคลินิกพรีเมี่ยม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันพืชมงคล 14 พฤษภาคม 2561 และวันวิสาขบุชาของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การ...

 

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

 

กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิ์ การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว

...
 

ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561 ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์ก...

 

ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันจักรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแ...

 

ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ปิดให้บริการวันที่ 21 - 23...

 

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม เนื่องในวันมาฆบูชาในวันพฤหัสบดีที่ 1...

 

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลดโรคอ้วน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็...

 

กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 “ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง”  เมื่อวันที่ 13 กุม...