ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561 ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์