ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561