เชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น.

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และใ...

 

ประกาศปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลา หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561

 

เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย ปี 2561

 

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ในวันที่ 29 ธันวามคม 2560 - 2 มกราคม 2561

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก(คลินิกพิเศษนอกเวลา) ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ(คลินิกพิเศษนอกเวลา) ในวันที่ 12 มกราคม 2561

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

 

ประกาศห้องผ่าตัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ลดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 15.00 น.