ประกาศ เปิด-ปิด เนื่องในวันจักรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 ของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์