ประกาศงดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561