ประกาศปิดบริการห้องคลอด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ชั่วคราว)

 

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

 

ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรี่เมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องใ...

 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้บริการทุกท่านร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินา...

 

กิจกรรมทำบุญครบบรอบ 7 ปี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันอังคารที่ 14 สิง...

 

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้บริการทุกท่าน ร่วมฟังธรรมและถวายเทียนจำนำพรรษาในโครงการ "ธรรมะในสว...

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และผู้บริการทุกท่านร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรา...

 

ประกาศปิดชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันอาฬ...

 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ณ หน่วยโภชนาการ ชั้นที่ 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ...

 

โครงการฉีกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2561 สำหรับประชาชนทั่วไป มีผู้มารับวัคซีนเต็มจำนวนแล้ว

 

ประกาศปิดชั่วคราว หน่วยผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 และวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561...

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2561 (สำหรับประชาชนทั่วไป) วันที่ 18-30 มิถุนายน 2561 ณ โถงงเฉลิมพระเกียรติฯ...