ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรี่เมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรี่เมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561