ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพร...

 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำ...

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด...

 

กิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทน...

 

กิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์” โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทน...

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข...

 

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏ...

 

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

 

สามารถดาวน์โหลด Rama App เวอร์ชั่นใหม่ ได้แล้ววันนี้

 

เชิญชวนร่วมกิจกรรม "วันเด็ก 2563" ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพร...

 

ประกาศซ้อมอพยพหนีไฟของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น....