พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรและผู้รับบริการ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล