ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล