ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์