ประกาศแจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาท...

 

ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สวนเฉลิมพระเกียร...

 

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 1 ในกลุ่มโรงพยาบาล

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรี่เมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องวันรามาสา...

 

ประกาศ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จะมีการซ้อมอพยบหนีไฟ ใวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น...

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรี่เมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันพ่อแ...

 

กำหนดการแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวนสุขวนา ชั้น 10  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ ปิดให้บริการคลินิกในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เว...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ในว...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ขอปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการในวันที่ 23  พฤศจิ...

 

ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. วันที่ 1...