ประกาศงดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันที่ 16 กันยายน 2561