ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561