กิจกรรมทำบุญครบบรอบ 7 ปี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 - 09.00 ณ โถงชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด้จพระเทพรัตน์