You are here

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้บริการทุกท่าน ร่วมฟังธรรมและถวายเทียนจำนำพรรษาในโครงการ "ธรรมะในสวน ชวนทำดี" โดย พระกิตติวิมลเมธี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้บริการทุกท่าน ร่วมฟังธรรมและถวายเทียนจำนำพรรษาในโครงการ "ธรรมะในสวน ชวนทำดี" โดย พระกิตติวิมลเมธี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์