เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันหลอดเลือดอุดตันโลก" ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560