ประกาศปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 13, 23 และ 26 ตุลาคม 2560