ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐