เชิญชวนร่วมกิจกรรม มหกรรมคุณภาพครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560