กิจกรรม สงกรานต์ล้านนา ร่วมมุฑิตาจิต

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผ่านมา ศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมสงกรานต์ล้านนา ร่วมมุฑิตาจิต โดยมีกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโส ภายในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่นการแสดง การออกร้าน จากบุคลากร ณ ห้องประชุม  ชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ อีกทั้งยังมีขบวนเดินรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่มารับบริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย