กิจกรรม สรงน้ำพระ และทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์สมเด็จเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และ ตักบาตร เนื่องใน เทศกาลสงกรานต์ ให้ผู้รับบริการที่ใช้บริการ และบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด ได้มีโอกาสทำบุญ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  เป็นประธานในพิธีเปิด