โครงการทอดผ้าป่าดวงตา วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559

ภาพบรรยากาศกิจกรรม โครงการทอดผ้าป่าดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเกี่ยวกับการคลาดแคลนดวงตา และการรับบริจาคดวงตา โดย รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา กับผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายดวงตา และคุณจะโอ๋ พรหมภัสสร เจียมสกุลศักดิ์ นักแสดงและอดีตมิสป๊อปปูล่า เวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2013 ร่วมรณรงค์การบริจาคดวงตา
ส่วนในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินฺทสิริ)  วัดป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา องค์ประธานโครงการทอดผ้าป่าดวงตาฯ ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาและรับใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจากประชาชนที่ร่วมโครงการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ตัวแทนจากชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี เข้าทอดผ้าป่าดวงตาฯ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทยสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี