ซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558   ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปี 2558 แก่พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลเข้าใจหลักการเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ