มูลนิธิรามาธิบดี พร้อมกับศิลปินดาราจิตอาสา มาร่วมจำหน่ายของที่ระลึก