กิจกรรม "วันมะเร็งโลก" คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม "วันมะเร็งโลก" โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ อร่าม โรจนสกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ  และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "มะเร็ง ป้องกัน รักษาได้ มีคุณภาพชีวิดที่ดีได้" โดยมีรองศาสตราจารย์นามแพทย์ กิตติณัฐ กิจวิกัย อาจารย์แพทย์สาขา วิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกภพ สิระชัยนันท์หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยา เป้นผู้ดำเนินรายการ พร้อมกับ คุณสุชาดา นีระสิงห์ และ คุณชัชชญา ตั้งจิตวิทยา ร่วมกับแบ่งบันประสบการณ์การดูแลรักษาการให้คำแนะนำผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษา การใช้ชีวิต การให้กำลังใจ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและร่วมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ภายในงานได้มีการสาธิตการออกกำลังกายต้านมะเร็ง สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ เมนูยำแซลมอน และร่วมร้องเพลงกับชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี ซึ่งภายในยังมีบูธให้ความรู้และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ