กิจกรรม "พาลูกน้อยคืนสุ่เหย้า SDMC ปี ๔" จัดขึ้นสำหรับน้อง ๆ ที่คลอด ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม "พาลูกน้อยคืนสุ่เหย้า SDMC ปี ๔" จัดขึ้นสำหรับน้อง ๆ ที่คลอด ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง สร้างทุกวินาทีสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด ตอน "ทำอย่างไรดี...เมื่อลุกน้อยเป้นไข้" โดย นายแพทย์สุรพงษ์ ตันเชวง อีกทั้งกิจกรรมแสนสนุกมากมาย จัดขึ้น ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 9 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา