คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน "จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน"

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน "จากใจถึงใจ...ด้วยสายใยที่ผูกพัน" โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรรามาธิบดี มาร่วมแสดงงาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์