ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมดาว พานิชสมัย นักร้องนักแสดง ได้มาร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีจิตอาสา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมดาว พานิชสมัย นักร้องนักแสดง ได้มาร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีจิตอาสา เพื่อเพื่อสร้างความบันเทิง ขวัญและกำลังใจให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล