กิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธีชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธีชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"โดยมี อาจารย์นายแพทย์ สุรเวช น้ำหอม  เป็นวิทยากรแนะนำความรู้ อีกทั้งภายในงานยังมีการตรวจสุขภาพเท้า ให้คำปรึกษา และนักโภชนาการให้คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวาน  ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนามาธิบดี