คุณโฉมฉาย อรุณฉาน ศิลปินจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ มาเป็นจิตอาสา ร้องเพลงให้กับผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้มีโอกาสต้อนรับคุณโฉมฉาย อรุณฉาน ศิลปินจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ มาเป็นจิตอาสา ร้องเพลงให้กับผู้รับบริการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี