คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว CHD Camp "ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็ก โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าว CHD Camp "ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด" โดย ศ.พญอลิสา ลิ้มสุวรรณ และ ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี