หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น และคณะเข้าเยี่ยมชมงานบริษัท R.F.S (อุปกรณ์การแพทย์) ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา, ห้อง I.C.U

หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Yoshiyuki Taenaka และคณะเข้าเยี่ยมชมงานบริษัท R.F.S (อุปกรณ์การแพทย์) ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา, ห้อง I.C.U ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ดรงพยาบาลรามาธิบดี