เชิญร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สมาคม มูลนิธิ ชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดง ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี 2558 – 2559 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  สาขาบริการโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ