โดย อ. ดร. นพ.จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ. ดร. ภก.ชลภัทร  สุขเกษม วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 8:00-9:00 น.
 
 โดย ผศ. ดร.พุทธภูมิ  ลำเจียกเทศ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย อ. พญ.วริศรา จันทรศร วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย อ. ดร. พญ.สมสุข สันติเพ็ญจกุล  ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์  ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย รศ. พญ.สุชยา ลือวัน  ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย อ. พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย อ. พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย ผศ. พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.